Pro děti z Ukrajiny od 2 do 6 let se otevírá dětská adaptační skupina. Poskytovatelem je Orel Zlín. / Для дітей з України від 2 до 6 років відкривається дитяча адаптаційна група. Постачальник – Орловська однота Злин.

Read More