Zkušenosti s uprchlickou vlnou jsou v Česku malé. Doporučujeme těchto 10 tipů od Michala Berga, který se pomoci uprchlíkům intenzivně věnoval v letech 2015-2016.

  1. Nejste důležití vy a váš pocit z pomoci, ale ti, kterým pomáháte. Nedorozumění a zklamání předejdete zjištěním co nejvíce informací před tím, než začnete pomáhat, i upozaděním vlastního ega.
  2. Naslouchejte lidem, kteří se humanitární pomoci věnují dlouhodobě, situaci monitorují a vydávají konkrétní doporučení. Užitečné rady k obecnému přístupu k pomoci přináší například tento kodex, který vychází ze zkušeností z roku 2015.
  3. Mezi jedno ze základních pravidel patří nedělat rozdíl mezi uprchlíky. Jasně, že přednost mají zranitelné skupiny lidí (děti, ženy, postižení), ale vytvářet dělící linie, komu se pomůže a komu ne, je nejen nehumánní, ale také potenciálním zdrojem konfliktů.
  4. Sledujte aktuální koordinující zprávy od Pomáháme lidem na útěku, doplňkově u Dalimila Petriláka. Není v Česku člověk s více zkušenostmi se získáváním tohoto druhu informací o dobrovolnické pomoci.
  5. Nevyrážejte na pomoc bez koordinace, nebo pokud nejste s někým konkrétním domluveni. Situace se z logiky věci často mění a vyvíjí. Pokud možno využijte nabídky a poptávky pomoci, např. na stránkách Stojíme za Ukrajinou – sekce doprava nebo Pomáhej Ukrajině .
  6. Buďte opatrní s nejrůznějšími sbírkami materiálu. Oblečení či spacáky nemusí být to pravé, co lidé z Ukrajiny nyní potřebují. Finanční sbírky jsou v drtivé většině případů lepší: buď se materiál koupí výhodněji na místě, nebo se peníze použijí na jiné důležité náklady.
  7. Sbírky materiálu mohou dokonce přidávat problémy, jak organizacím, tak na místě samém. Je třeba je třídit, balit, distribuovat, skladovat. To vše potřebuje lidskou sílu a čas. Sbírejte vždy jen po domluvě s konkrétní organizací, která materiál využije a jen dohodnuté věci.
  8. Potřeba pomoci bude trvat dlouho, bez ohledu na vývoj a délku konfliktu. S přibývajícím časem se pomoc na hranicích profesionalizuje díky velkým organizacím a státu, a bude mít stále menší smysl tam jezdit osobně. Poohlédněte se ve vašem městě, zda není potřeba pomoc tam.
  9. Pro uprchlíky bude potřeba zajistit nejen urgentní potřeby, tedy bydlení, jídlo a spojení s domovem. Ale během pár dnů i zdravotní péči, práci, školy, školky, volnočasové vyžití pro děti nebo výuku jazyků. Zkuste hledat příležitosti, jak ve vašem městě pomoci s těmito věcmi.
  10. V Česku máme s praktickou stránkou pomoci uprchlíkům jen malé zkušenosti. Všichni budeme dělat chyby a ne všechno půjde dobře. Ale s pokorou, dobrou vůlí, trpělivostí a ochotou se učit nás tato pomoc může obohatit.

Zdroj: Vlákno na Twitteru od Michala Berga se zmíněnými tipy, které jsme se svolením autora převzali do článku, najdete zde.