Diecézní kněz Ivan Zhuk je řecko-katolickým knězem žijícím v celibátu. Je známý vedením různých modlitebních společenství a pomáhá po celém dvousettisícovém městě Ivano-Frankivsk.

Díky své činnosti je známý a proto se teď na něj mnoho lidí obrací s žádostí o pomoc.

Aktuálně se na dopravě a pomoci uprchlíkům z této západoukrajinské farnosti domlouváme právě s otcem Ivanem. Proto většina uprchlíků, které dopravujeme od ukrajinsko-slovenských hranic, pochází právě z farnosti v Ivano-Frankivsku.

Díky otci Ivanovi a Janě Prudké dokážeme efektivně plánovat a koordinovat příjezd k hranicím tak, aby evakuované ženy s dětmi i naši řidiči nemuseli zbytečně na hranicích čekat.