Diecézní kněz Ivan Zhuk je řecko-katolickým knězem žijícím v celibátu. Je známý vedením různých modlitebních společenství a pomáhá po celém dvousettisícovém městě Ivano-Frankivsk.

Read More